Δεξιότητες που αποκτώνται

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

  • Να ασκεί Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία και Ειδικές Τεχνικές Κινητοποίησης με προηγμένες δεξιότητες και γνώσεις επιπέδου Μεταπτυχιακού
  • Να είναι ικανός στην αξιολόγηση της υπάρχουσας έρευνας στον τομέα της Νευρομυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας
  • Να βελτιώνει την Κλινική του αποτελεσματικότητα μέσω της παρακολούθησης των σύγχρονων αλλαγών στην θεραπευτική και ανάλογα να τροποποιεί την επαγγελματική του συμπεριφορά
  • Να ξεχωρίζει επαγγελματικά μέσω της εξειδίκευσής του στη Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπείας
  • Να προσδιορίζει τις προσωπικές του ανάγκες δια βίου μάθησης και να ενεργεί βάσει αυτών.