Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με την υπάρχουσα υποδομή αλλά και σε επιλεγμένες μονάδες παροχών υγείας. Οι υλικοτεχνικές υποδομές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας κρίθηκαν υψηλότατου επιπέδου από την Εξωτερική αξιολόγηση στην οποία υποβλήθηκε από διεθνείς κριτές.