Πρόγραμμα Πλήρους φοίτησης

Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Μεθοδολογία έρευνας- Βιοστατιστική στο χώρο της υγείας. 5
2 Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες-παθολογία και προσέγγιση ασθενών με οξέα και χρόνια νοσήματα του νευρομυοσκελετικού συστήματος  5
3 Ιατρική συντηρητική και χειρουργική παρέμβαση σε δυσλειτουργίες του νευρομυοσκελετικού συστήματος. 5
4 Εμβιομηχανική-εργονομία του νευρομυοσκελετικού συστήματος και βιοϋλικά  5
5 Κινητικός έλεγχος και κινητική μάθηση στη λειτουργική αποκατάσταση 5
6 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας στην παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών 5
  Σύνολο: 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και διάγνωση νευρομυοσκελετικών δυσλειτουργιών 5
2  Φυσικοθεραπεία των νευρομυοσκελετικών δυσλειτουργιών με την εφαρμογή φυσικών μέσων.  5
3 Εφαρμογή ειδικών φυσικοθεραπευτικών τεχνικών στις νευρομυοσκελετικές δυσλειτουργίες 5
4 Σχεδιασμός θεραπευτικών πρωτοκόλλων στις νευρομυοσκελετικές δυσλειτουργίες παιδιών, εφήβων και ενηλίκων 5
5 Ρομποτική, τηλεϊατρική και διαδραστικά μέσα στην αποκατάσταση νευρομυοσκελετικών ελλειμμάτων  5
6 Αναπηρία και προγράμματα λειτουργικής αποκατάστασης 5
  Σύνολο: 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
  Σύνολο: 30