Πρόγραμμα Μερικής φοίτησης

Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Μεθοδολογία έρευνας- Βιοστατιστική στο χώρο της υγείας. 5
2 Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες-παθολογία και προσέγγιση ασθενών με οξέα και χρόνια νοσήματα του νευρομυοσκελετικού συστήματος  5
3 Ιατρική συντηρητική και χειρουργική παρέμβαση σε δυσλειτουργίες του νευρομυοσκελετικού συστήματος. 5
  Σύνολο 15

B΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Εμβιομηχανική-εργονομία του νευρομυοσκελετικού συστήματος και βιοϋλικά 5
2 Κινητικός έλεγχος και κινητική μάθηση στη λειτουργική αποκατάσταση 5
3 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας στην παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών 5
  Σύνολο 15

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και διάγνωση νευρομυοσκελετικών δυσλειτουργιών 5
2 Φυσικοθεραπεία των νευρομυοσκελετικών δυσλειτουργιών με την εφαρμογή φυσικών μέσων 5
3 Εφαρμογή ειδικών φυσικοθεραπευτικών τεχνικών στις νευρομυοσκελετικές δυσλειτουργίες 5
  Σύνολο 15

Δ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Σχεδιασμός θεραπευτικών πρωτοκόλλων στις νευρομυοσκελετικές δυσλειτουργίες παιδιών, εφήβων και ενηλίκων 5
2 Ρομποτική, τηλεϊατρική και διαδραστικά μέσα στην αποκατάσταση νευρομυοσκελετικών ελλειμμάτων 5
3 Αναπηρία και προγράμματα λειτουργικής αποκατάστασης 5
  Σύνολο 15